Welkom Gast

Wat is een Lithium vergiftiging?

Bij een lithiumspiegel hoger dan 1.5 mmol/l, maar ook wel eens bij een lagere, kan er een lithiumvergiftiging optreden. Dit is, zonder tegenmaatregelen, een ernstige toestand waardoor blijvende schade kan optreden. De oorzaak is meestal een tekort aan vocht en zout bij een gelijkblijvende lithiuminname. Uiteraard kan zo’n vergiftiging ook optreden als iemand te veel lithium inneemt.

 • Oppassen voor overdosering: De dosering van lithium luistert zeer nauw. Een geringe overdosering kan al ernstige bijwerkingen veroorzaken. En er is slechts een klein verschil tussen de werkzame bloedspiegel en de bloedspiegel waarbij al vergiftigingsverschijnselen (lithium­intoxicatie) optreden. Een verdubbeling van de concentratie kan dan leiden tot ernstige symptomen. Daarom mag u een vergeten dosis nooit inhalen.
   
 • Oppassen bij zoutverlies: Lithium en keukenzout hebben een bijzondere relatie met elkaar. Wanneer het zoutgehalte in het lichaam afneemt, bijvoorbeeld door een zoutloos dieet, door diarree of zweten, probeert de nier dit zoutverlies tegen te gaan door minder ­lithium uit te scheiden. Als gevolg daarvan wordt de ­lithiumconcentratie in het bloed aanmerkelijk hoger en ontstaat de kans op bijwerkingen en een lithiumvergiftiging.

Risicofactoren voor een vergiftiging

Vergiftigingen kunnen geleidelijk ontstaan, zodat, soms, de omgeving het eerder in de gaten heeft dan uzelf. Vooral bij ouderen kunnen meerdere factoren tegelijkertijd aanwezig zijn. Door zorgvuldig met lithium om te gaan is een vergiftiging vrijwel altijd te voorkomen. De kans op een te hoge spiegel en vergiftiging neemt toe in de volgende situaties:

 • Diarree en braken – bijvoorbeeld bij buikgriep of voedselvergiftiging.
 • Overmatig vochtverlies door transpireren – bijvoorbeeld bij intensief sporten, sauna, vakantie in een warm land, zware spierarbeid.
 • Extreem vermageringsdieet – bijvoorbeeld gewichtsverlies meer dan 2 kg per maand.
 • Zoutarm dieet – bijvoorbeeld bij maatregelen tegen waterzucht of hoge bloeddruk.
 • Eetlustverlies – tijdens een acute ziekte, hoge koorts.
 • Gebruik van bepaalde andere medicatie, bijvoorbeeld plaspillen en pijnstillers

Verschijnselen van een vergiftiging

Een lithiumvergiftiging is ernstig en kan onherstelbare gevolgen hebben als niet wordt ingegrepen. Hoe zwaarder de vergiftiging en hoe langer de duur ervan, des te groter is de kans op ernstige, soms blijvende symptomen. Overigens is het mogelijk dat er zelfs bij een normale bloedspiegel vergiftigingsverschijnselen optreden.

Aan een vergiftiging gaat een fase met voorspellende verschijnselen vooraf, waaraan een dreigende lithiumvergiftiging herkend kan worden. Deze symptomen zijn

 • Flinke toename van gewone bijwerkingen – bijvoorbeeld flink beven
 • Misselijkheid, braken, buikkramp, diarree.
 • Concentratieverlies, loomheid, sufheid, slaperigheid.
 • Zwaar gevoel in de armen en benen,
 • Spierzwakte,
 • Dronkemansloop of dronkemansgelal, terwijl geen alcohol is gedronken
 • Onduidelijk en moeilijk spreken.
 • Verwardheid,
 • Optreden van spiertrekkingen, spierkrampen, en/of epileptische toevallen.

Behandeling vergiftiging

Het symptomenbeeld is dus belangrijker dan de bloedspiegel. Zodra zich tekenen van een dreigende lithiumvergiftiging voordoen is het belangrijk direct de lithiumspiegel te (laten) bepalen, contact met de psychiater of huisarts op te nemen en de lithium inname te verminderen of te stoppen. Veel (water) drinken en extra zout innemen, door bijvoorbeeld 2 koppen bouillon te drinken kan ook helpen. Zonder behandeling treedt bij ernstige vergiftiging bewusteloosheid op en kan men overlijden. Bij uitstel van herstelmaatregelen kunnen neurologische restverschijnselen overblijven. Een behandeling met lithium is een specialistische aangelegenheid, die altijd door of in samenwerking met een deskundige psychiater/arts dient te geschieden.Bij een vergiftiging zal meestal opname in een ziekenhuis volgen.