Welkom Gast

Invloed van andere medicatie

Sommige medicijnen beïnvloeden de lithiumspiegel. Gelijktijdig gebruik van deze medicijnen met lithium betekent dus dat daarmee rekening gehouden moet worden. Vertel daarom aan iedere arts die u medicijnen wil voorschrijven, dat u lithium gebruikt. Ook is het erg belangrijk dat wanneer u door een andere arts medicatie krijgt voorgeschreven u dit ook meldt aan de arts die uw lithium voorschrijft. In overleg kan dan bepaald worden of voorzorgmaatregelen (bijvoorbeeld tijdelijk frequentere controles van de lithiumspiegel of verlaging van de lithium dosis) noodzakelijk zijn. 

Bekende medicijnen die de lithiumspiegel kunnen verhogen zijn:

Pijnstillers: Pijnstillers vormen momenteel de hoofdoorzaak bij het optreden van een lithiumvergiftiging. Ze worden immers zonder recept verkocht en makkelijk over het hoofd gezien. Paracetamol is veilig. Maar o.a. de volgende pijnstillers kunnen de lithiumspiegel verhogen en zijn dus niet veilig:

  • Ibuprofen (Brufen)
  • Indomethacine (Indocid)
  • Diclofenac (Voltaren)

Plaspillen: Van plastabletten (diuretica) is bekend dat ze de lithiumspiegel fors kunnen verhogen en zelfs tot een lithiumvergiftiging kunnen leiden.

Antibiotica en antibacteriële middelen: ook sommige antibiotica kunnen de lithiumspiegel verhogen

Hoge bloeddruktabletten: Bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk, bekend als de ACE-remmers, kunnen ook de lithiumconcentratie in het bloed verhogen. Voorbeelden zijn:

  • Captopril (Capoten)
  • Enalapril (Renitec). 

Ontstekingsremmers: Ook bepaalde ontstekingsremmers (ontsteking werend bij spier- en gewrichtsklachten) kunnen de lithiumspiegel beïnvloeden. Bijvoorbeeld:

  • corticosteroïden (zoals Prednison),

Narcosemiddelen in het kader van algehele verdoving en spierverslapping

 

Tags: