Welkom Gast

Hoe omgaan met de gemeten lithiumspiegel?

In overleg met de behandelaar wordt vastgesteld wat de nagestreefde lithiumspiegel is. Omdat zich altijd schommelingen in de meetwaarde kunnen voordoen, wordt ook bepaald welke afwijkingsmarge acceptabel is: er wordt een ondergrens en bovengrens bepaald. Ook wordt vastgelegd wat de maximum grens is. De grens waarboven het risico op een lithiumvergiftiging toeneemt. Blijft de spiegel tussen de onder- en bovengrens dan is alles in orde. Maar het kan ook zijn dat de spiegel beneden de ondergrens of boven de bovengrens uitkomt. Hieronder wordt aangegeven hoe u met deze verschillende situaties om kunt gaan:

Is de meting goed uitgevoerd? het is belangrijk dat u zich realiseert dat het resultaat van de meting mede wordt bepaald door de kwaliteit van de bloeddruppel. Wanneer er te veel gestuwd is om een druppel te krijgen of de druppel niet voorzichtig op de lab-chip is aangebracht kan het meetresultaat hoger uitvallen. HERHAAL DE METING ALTIJD WANNEER U DE UITKOMST NIET VERTROUWT.

Binnen afgesproken bereik:

Geen actie nodig, tenzij u zich niet lekker voelt en de klachten lijken op symptomen die horen bij een verhoogd risico op een lithiumvergiftiging. Zorg er in dat geval voor dat u goed drinkt en wat extra zout inneemt, door bijvoorbeeld het drinken van 2 koppen bouillon. Voer de volgende dag opnieuw een meting uit. Of overleg met de behandelaar, het is namelijk mogelijk dat zich binnen de afgesproken grenzen vergiftiging klachten voordoen.

Lager dan de afgesproken ondergrens: 

  • Herhaal de meting de volgende dag en zorg dat er 12 uur tussen inname van de lithium en de meting ligt. 
  • Meet u bij herhaling een spiegel die lager is dan afgesproken, neem dan contact op met uw behandelaar.:

Hoger dan de afgesproken bovengrens, maar lager dan de maximum grens:

  • GEEN klachten: herhaal de meting de volgende dag en zorg dat er 12 uur tussen lithium inname en de meting ligt.
  • WEL klachten passend bij een te hoge lithium spiegel: Zorg ervoor dat u goed drinkt en wat extra zout inneemt, door bijvoorbeeld het drinken van 2 koppen bouillon. Verlaag tijdelijk de lithium dosis of stop met innemen EN OVERLEG MET UW BEHANDELAAR wat u verder moet doen. Voer de volgende dag opnieuw een meting uit.

Boven de maximum grens:

  • GEEN klachten: herhaal de meting de volgende dag en zorg dat er 12 uur tussen lithium inname en de meting ligt. Neem contact op met uw behandelaar wanneer de spiegel dan weer te hoog is.
  • WEL klachten passend bij een te hoge lithium spiegel: stop tijdelijk de lithium en NEEM DIRECT CONCTACT OP MET UW BEHANDELAAR.

 

 

Tags: